Uppväxter

Brons

From the album

Nävekvarn folkpark, Nyköping, 2003