Varuhiss i åtta plan. Golvmatta, "guggisbokstäver".

From the album

HAP, Hammarby fabriksväg, Stockholm 2008