HAP, Hammarby fabriksväg, Stockholm 2008

Road movie

Stickers , linoleumgolv och färg.

I bakgrunden: del av verk av Mattias Larsson